Вітаємо вас в компанії R+V

  Ви їздете в Німеччині автомобілем, зареєстрованим в Україні?

  Особа, яка керує в Німеччині автомобілем, повинна мати страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Це також стосується і транспортних засобів, які приїжджають до Німеччини з-за кордону. Без дійсної страховки керувати автомобілем в Німеччині заборонено

  З 01.06.2022 року ви повинні надати доказ наявності страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Будь ласка, перевірте, чи є у вас достатнє страхове покриття та чи можете ви надати доказ цього.

  • Чи є у вас міжнародна карта автострахування («Зелена карта»), видана українською страховою компанією?

  • При перетині кордону ви вже оформили поліс прикордонного страхування, дійсний у Німеччині?

  Якщо ви можете відповісти «так» на будь-яке із цих запитань, вам більше нічого не потрібно робити.

  Якщо ви відповіли «ні» на обидва питання, у вас є два варіанти:

  • Ви можете зробити запит на отримання міжнародної карти автострахування («Зелена карта») від своєї української страхової компанії — в електронному вигляді, навіть у тому випадку, якщо транспортний засіб знаходиться поза межами України. Детальну інформацію ви знайдете тут:

   http://www.mtsbu.ua/ua/presscenter/news/168164/

  • У нас ви можете оформити поліс прикордонного страхування.

   Поліс прикордонного страхування — це страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів для транспортних засобів, зареєстрованих поза межами Європейського Союзу (ЄС) та у яких немає іншого дійсного документа про покриття відповідальності. Якщо у вас є поліс страхування цивільної відповідальності, страхова компанія виплачує гроші, якщо застрахований транспортний засіб завдає шкоди іншим транспортним засобам, здійснює відшкодування за обґрунтованими претензіями та захищає від необґрунтованих вимог. Збитки, завдані власному транспортному засобу, не застраховані.

   Страхова сума складає 100 млн євро у випадку фізичних травм, матеріальної шкоди та майнових збитків за кожен страховий випадок (для легкових автомобілів — максимум 12 млн євро на постраждалу особу, для всіх інших транспортних засобів — максимум 15 млн євро на постраждалу особу).

   Для легкових автомобілів діє обсяг послуг нашого KfzPolice classic (класичний поліс автострахування).

  Ми пропонуємо прикордонне страхування приватних легкових автомобілів, мотоциклів, будинків на колесах і приватних причепів.

  Строк дії договору складає один рік. Договір закінчується автоматично; розривати його не потрібно.

  Не пізніше ніж через рік (після перетину кордону) або у разі переїзду на постійне місце проживання до Німеччини, ви повинні зареєструвати свій транспортний засіб у Німеччині, у такому випадку вам потрібно мати регулярне страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

  Поліс прикордонного страхування на один рік, у тому числі страховий збір 19 % (одноразовий внесок), коштує:

  - Легковий автомобіль: 189,90 євро (лише страхування відповідальності)

  - Мотоцикл: 85,95 євро

  - Будинок на колесах: 178,95 євро

  - (Приватний) причеп 31,90 євро

  • Ви заповнюєте заявку на отримання полісу прикордонного страхування.
  • Отримуєте електронною поштою рахунок, який повинні сплатити негайно.
  • Після надходження оплати ви отримаєте на адресу електронної пошти довідку про прикордонне страхування, а також відповідний міжнародний страховий поліс прикордонного страхування.

  Ми радимо вам завжди мати цей документ в транспортному засобі в роздрукованому вигляді.

  Herzlich willkommen bei der R+V

  Sie sind in Deutschland mit Ihrem in der Ukraine zugelassenen Fahrzeug unterwegs?

  Wer in Deutschland mit einem Fahrzeug unterwegs ist, benötigt eine Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung.
  Dies gilt auch für Fahrzeuge, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Ohne gültigen Versicherungsschutz ist das Fahren in Deutschland nicht erlaubt.

  Ab 01.06.2022 müssen Sie das Bestehen einer Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung nachweisen.
  Bitte prüfen Sie, ob Sie ausreichend Versicherungsschutz haben und diesen Nachweis führen können.

  • Haben Sie eine Internationale Versicherungskarte (Grüne Karte) von Ihrem ukrainischen Versicherer?

  • Haben Sie bei Grenzübertritt bereits eine Grenzversicherung abgeschlossen, die in Deutschland gültig ist?

  Wenn Sie eine der beiden Fragen mit „ja“ beantworten können, müssen Sie nichts weiter tun.

  Wenn Sie beide Fragen mit „nein“ beantworten müssen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Sie können eine Internationale Versicherungskarte (Grüne Karte) von Ihrem ukrainischen Versicherer anfordern – und zwar digital und auch dann, wenn sich das Fahrzeug nicht in der Ukraine befindet. Nähere Informationen finden Sie unter

   http://www.mtsbu.ua/ua/presscenter/news/168164/

  • Sie können bei uns eine Grenzversicherung abschließen.

   Die Grenzversicherung ist eine Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung für außerhalb der Europäischen Union (EU) zugelassene Fahrzeuge, die über keinen anderweitigen wirksamen Haftpflichtdeckungsnachweis verfügen. Die Haftpflichtversicherung leistet, wenn mit dem versicherten Fahrzeug Andere geschädigt werden, ersetzt berechtigte Ansprüche und wehrt unberechtigte Forderungen ab. Schäden an Ihrem eigenen Fahrzeug sind nicht versichert.

   Die Deckungssumme beträgt 100 Mio. EUR für Personen-, Sach- und Vermögensschäden pro Schadensfall (bei Pkw maximal 12 Mio. EUR je geschädigte Person, für alle anderen Fahrzeuge maximal 15 Mio. EUR je geschädigte Person).

   Für Pkw gilt der Leistungsumfang unserer KfzPolice classic.

  Wir bieten die Grenzversicherung für privatgenutzte Pkw, Motorräder, Wohnmobile und Privat-Anhänger an.

  Die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr. Der Vertrag endet automatisch; es bedarf keiner Kündigung.

  Spätestens nach einem Jahr (nach Grenzübertritt) oder wenn Sie Ihren regelmäßigen Wohnsitz nach Deutschland verlegen, müssen Sie Ihr Fahrzeug in Deutschland zulassen und benötigen dann eine reguläre Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung.

  Die Grenzversicherung kostet für ein Jahr inklusive 19% Versicherungsteuer (Einmalbeitrag):

  Pkw                                   189,90 EUR

  Motorrad                              85,95 EUR

  Wohnmobil                         178,95 EUR

  (Privat-)Anhänger                 31,90 EUR

  1. Sie füllen den Antrag auf Grenzversicherung aus.
  2. Sie erhalten per E-Mail eine Rechnung, die Sie bitte unverzüglich bezahlen.
  3. Nach Zahlungseingang erhalten Sie per E-Mail Ihre Bescheinigung zur Grenzversicherung sowie den dazugehörigen Internationalen Versicherungsnachweis im Rahmen der Grenzversicherung.

  Wir empfehlen Ihnen, diese Dokumente stets ausgedruckt im Fahrzeug mitzuführen.